Skip to main content

Pimp our City: Helhetlig reklamekonsept for kampanje om renhold – Samferdselsetaten, Oslo kommune

Oslo kommune jobber bla. med å redusere forsøpling. Hovedmål var å gjøre Oslo til en renere, penere og triveligere by. Målgruppen var ungdom og unge voksne, spesielt de som bruker byen som arena for sine aktiviteter. I denne målgruppen var det ifølge TNS Gallup de i alderen 15-29 som i størst grad kastet søppel på gaten.

Pimp our City: Kampanjebudskapet som ble kommunisert var Pimp our City, treff søppelkassa! Kampanjen for 2008 fokuserte på utendørsplakater i Oslo sentrum, og det ble utviklet film som gikk på Oslo Kino, og t-skjorter som ble utdelt til målgruppen. I kampanjens første 2 uker fikk utvalgte søppelkasser i Oslo sentrum påmontert bak-plater, slik at de framstod som basketballkurver.

Pimp-our-city-kebab-plakat

Pimp-our-city-konge-plakat

Pimp-our-city-Bling-plakat

På Oslo kommune sin miljødag i 2008 ble 12 søppelkasser i Oslo Sentrum omskapt til basketballkurver. På kommunens stand var det danseoppvisning og konkurranser. Utradisjonelle og moteriktige t-skjorter med 7 lags silketrykk var premie! Folk sto i kø for å kaste søppel i «basketball-kurvene» og alle som deltok fikk premie. De 12 basketball-søppelkassene stod i sentrum i 4 uker.

Det offentlige rom var en viktig kanal for å nå ungdom. Det viste også evalueringen av kampanjen som ble gjennomført av TNS Gallup. Mesteparten av målgruppen i alderen 15 til 25 år ble oppmerksomme på kampanjen via basketball-kassene, samt plakater på busser, trikker, T-baner og holdeplasser. I følge TNS Gallup sluttet 14% i denne aldersgruppen å kaste søppel på gata etter endt kampanje!

Engasjement: Plakater og t-skjorter ble etterspurt av målgruppen. Kampanjen skapte også engasjement og ble diskusjonstema på blogger og ulike nettsteder for ungdom og voksne. Fagblad og media viste også interesse.

> Art Director & designer: Raymond Johansen

> Super-Story konsept: Raymond Johansen

> Fotograf: Joakim Aronsen

> Kundekontakt: Mia Kolbeinsen

Søplekasser som basketballkurver ble plassert rundt omkring i Oslo sentrum.