Skip to main content

Film og video til reklame, innhold og sosiale medier

Vi produserer visuelle historier på video og film til innholdsmarkedsføring på oppdrag for byrå, bedrift og det offentlige. 

Formålet er å hjelpe bedrifter å vokse gjennom disruptiv storytelling på film og video. Vår kjernekompetanse er å utvikle effektive konsepter for storytelling. 

3 viktige hensyn for å skape gode konsepter

  1. Storytelling
  2. Algoritmer
  3. Innsikt

Innsikt

Vi baserer budskap på enkel kommunikasjonsstrategi som bygger bro mellom avsender og potensielle kunder. Hvilke broer vi skal hjelpe til med å bygge avhenger av prioriteringer og målsetninger dere har, eller hva vi finner ut at målgruppen trenger. Innsikt i målgruppen er essensielt for å finne en god og effektiv løsning.

Algoritmer

Vi tar hensyn til Googles algoritmer og de sosiale medienes profiler når vi utvikler ideer og kommunikasjonskonsepter. Våre løsninger skal fungere optimalt.

Storytelling

Vårt konsept er basert på velkjente prinsipper innen markedsføring og filmdramaturgi. Konseptet rundt det å fortelle en historie forener heltens reise fra tradisjonell fortellerkunst med brukerreisen fra markedsføring.


Lidenskap

Starburst Stories er et konsept født av en lidenskap for historiefortelling på film, og tegneserier. Starburst Stories representerer en sinnstilstand hvor kreativitet og historiefortelling møter formål, og hjelper til med å løse et problem via kreative prosesser.

Denne tankegangen fungerer for både merkevarebygging og historiefortelling, fordi det handler om å hjelpe helten med å nå sitt mål;

å hjelpe flokken eller stammen vår, eller hjelpe våre klienter med å fortelle historiene som engasjerer deres kunder.

Filosofien er som følger: I enhver historie er den potensielle kunden til et produkt helten! Produktet er hjelpemidlet, hjelpen, guiden, som kan løse problemet eller oppgaven som står i veien for heltens suksess.

Starburst Stories sin oppgave er da å finne ut hvor i heltens brukerreise produktet kan hjelpe til, og ut fra dette skape et kommunikasjonskonsept. Med dette som utgangspunkt lager vi film eller en annen form for kommunikasjon. Slik vet vi at vi svarer på kundeheltens rop om hjelp.

Denne filosofien kan benyttes på de fleste typer oppdrag. Det er en fin måte å starte SEO-arbeide på – å finne frem til hva en landingsside skal svare på når potensielle kunder søker i google etter hjelp. Vi kan med denne filosofien knytte oppdragsgiver og potensielle kunder sammen. Oppdragsgiver tjener penger, og kunden får løsning på sitt problem.

Vår inspirasjon

Bedrifter som Pixar, Laika og One 3 Creative, og regissører som Ridley Scott, Guillermo Del Toro, Stephen Spielberg, George Lucas, David Fincher og Brad Bird – disse inspirerer oss i deres tilnærming til arbeidet sitt og hvordan de finpusser håndverket.

Forretningsideen

Starburst Stories skaper helhetlige historier og narrativ kommunikasjon – med ‘high concepts‘ eller konsepter som har ‘disruptive‘ kvaliteter forankret i ‘storyworlds‘ og ‘super-stories*’ – for filmunderholdning og merkevarer i både lokale og internasjonale markeder.

Starburst Stories hjelper historier med å bli fortalt gjennom flere plattformer samtidig. Vår tilnærming skiller våre ideer og konsepter fra annet innhold, og hjelper historiefortellere med å tjene og kommunisere med publikum – et publikum som fortjener originale, engasjerende historier.

*Super-story (også kjent som transmedia narrativ eller multiplatform storytelling) er en teknikk for å fortelle en enkelt historie, eller historieopplevelse, på tvers av flere plattformer og formater ved hjelp av dagens digitale teknologier.

Hensikt

Formålet med Starburst Stories er å skape rørende historier, eller ideer forankret i superhistorier, for merkevarer og underholdning som publikum oppsøker for å tilbringe tiden sin. Dette kan være på diversifiserte filmmedier (online, streamingtjenester, TV, film, film i spill og VR.), eller det kan være på nye plattformer vi ikke engang kan begynne å forestille oss.

Mål

Vi ønsker å være Skandinavias “gå til”-skaper for originale ideer og konsepter for underholdning basert på storyworlds og Super-media/transmedia.

Visjon

Our vision is to shake your world with our imagination

Misjonserklæring

Vårt oppdrag: å bringe mer innovative superhistorier til verden!

Beliggenhet

Starburst Stories AS holder til like ved Lillestrøm togstasjon, i i 3. etasje på det nye biblioteket, i Lillestrøm Culture HubJonas Lies gate 5 i Lillestrøm. Med kun en 12 minutters togtur unna Oslo S, er kontoret vårt veldig sentralt for alle i Oslo og omegn.

Våre produkter

Starburst Stories tilbyr filmproduksjon, previsualisering, storyboard og konsept-illustrasjoner for film og spillproduksjon, og story-konsepter for både næringsliv og kulturbransjen

Kurs

Raymond Johansen holder foredrag, seminarer og workshops innen storyboard, strategisk filmkommunikasjon, samt navne- og verdiprosesser gjennom storytelling.