Skip to main content

Filmproduksjon og regi av bedriftsfilm for omdømmebygging.

Filmproduksjon for Stangeskovene – Bærekraftig skog og treindustri.

På oppdrag fra Kongsvingerbyrået Attme, ble Starburst Stories engasjert i å utvikle og produsere en film for konsernet Stangeskovene. Filmen skulle bygge omdømme gjennom sosiale medier og og nettside. I tillegg skulle den kunne brukes i møter og presentasjoner.

Produksjonen av bedriftsfilmen tok sted på lokasjoner i og rundt Stangeskovene sine bedrifter/industrier (ESAS Sagbruk, høvleri, utsalg/butikk) og eiendommer på blant annet steder som Vikodden, Eidskog og Fetsund.

> Produksjon: Andreas Johansen, Raymond Johansen

> Regi: Raymond Johansen

> Innspillingsleder: Aladdin Alisic

> A-Foto: Michael Mark Lanham
> B-Foto/pull focus: Thor Lønning Aarrestad
> B-Foto/Drone: Thomas Nikolai Olsen
> B-Foto: Raymond Johansen

> Lydopptak + Cam-ass: Hanne Treidene
> Lyddesign: Raymond Johansen/Kristopherian Johnson
> Musikk: Kjell Inge Kamsvåg

> Online klipp: Henrik Pedersen
> Motion design: Bjørn Thomas Darmstad

> Kundekontakt: Ronald Jørgesen

LITT OM STANGESKOVENE

Stangeskovene utfører skogforvaltning, hogst, treindustri med sagbruk og foredling, m.m. Konsernet forvalter forenklet ‘sagt’, et samarbeid mellom mennesker, skog og teknologi for å bygge en grønnere morgendag.

Målsetning for bedriftsfilmen

Hovedmålet for produksjonen var å lage en film som kunne bygge på et omdømme rundt det at Stangeskovene er et fremtidsrettet konsern som følger med i timen når det gjelder det grønne skiftet og bærekraft. Et viktig argument for oss at dette budskapet stemmer, var at vi så at konsernet driftes med en helhetlig tankegang rundt en fornuftig utnyttelse av ressursene, med moderne teknologi, godt kvalifiserte fagfolk og lange tradisjoner rundt skogdrift og utvikling og salg av trelast.